Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO NANOC.PL

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://nanoc.pl (dalej jako: „Nanoc.pl”, „Serwis Internetowy”, ”Serwis”).

Nanoc.pl jest portalem ogłoszeniowym. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego usługobiorcom między innymi dodawanie i edytowanie, przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności,
Zespół Nanoc.pl

 

1. O NAS

Właścicielem Nanoc.pl jest MARCIN DEJA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARCIN DEJ PRODEJ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. chorzowska 108 , 40-001 Katowice, NIP 6462735584, REGON 240414388, adres poczty elektronicznej: kontakt@nanoc.pl, numer telefonu: 
510-278-697 (dalej jako: „Usługodawca”, „Administrator”).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

7. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Nanoc.pl

Chcesz otrzymywać najlepsze oferty noclegowe?
Zapisz się do naszego newslettera!